VÄLKOMMEN TILL

  SAMTALET

Samtalsterapi

- vad är det?

Att gå i samtalsterapi är ett sätt att ta ansvar för sitt liv. Du kan bestämma dig för att gå i samtalsterapi av flera olika anledningar.


En anledning kan vara att du har en önskan att lära känna dig själv bättre, att bättre kunna styra i iditt liv och att använda alla dina möjligheter som människa.


En annan anledning kan vara att du inte mår bra. Du kanske känner dig ledsen eller orolig, befinner dig i en kris, känner stress eller ångest eller har sömnproblem.


Ytterligare andra anledningar som kan få dig att fundera på att gå i samtalsterapi är relationsproblem eller arbetslivsrelaterade problem.


Oavsett anledning, är målet är att du genom samtalen hittar en väg framåt, mot ökad självkännedom och balans i ditt liv. Du hittar din mening eller ditt mål, utnyttjar dina möjligheter bättre, tar ansvar för ditt liv och känner att det är DU som styr i det.


Jag arbetar med terapiformen transaktionsanalys.Det är en teori skapad av Eric Berne som ett sätt att förklara mänskligt beteende. Bernes teori om Transaktionsanalysen baseras på idéer från Freud men skiljer sig på flera olika punkter.  Freudianska psykoterapeuter fokuserar på samtalsterapi som ett sätt att få insikt i patientens personligheter. Berne, däremot, trodde att insikten kan bättre upptäckas genom att analysera klientens sociala transaktioner: överföringar som sker i relation med andra människor.


Som terapeut inom den här modellen arbetar jag kognitivt, regressivt och kommunikationsanalytiskt. De terapeutiska verktygen i detta arbete är främst det terapeutiska samtalet och olika tekniker som guidade meditationer, avspänningsövningar och gestaltövningar. Det finns även konkreta verktyg att använda i terapin, som egogram och OK-hagen.

 

Det är din tid och vi arbetar med de metoder som passar dig bäst. Jag arbetar naturligtvis under fullständig tystnadsplikt och enligt branchens etiska regler.


Om du önskar får du ett första förutsättningslöst vägledningssamtal utan kostnad för dig.


Välkommen att kontakta mig.


070-7172476     info@samtalet.nu