VÄLKOMMEN TILL

  SAMTALET

Coaching - individuellt eller i grupp

- vad är det?

Att bli coachad innebär en vilja att utforska och utmana dig själv - dina handlingar, värderingar och föreställningar. Utifrån mål och handlingsplaner kan du omsätta dessa i verkligheten och gå till handling. Att bli coachad kan kanske uppfattas som en passiv aktivitet – men att bli coachad är en medveten, aktiv och ibland krävande förändringsprocess!


Mellan coachingsessionerna är det din uppgift att ta de nödvändiga stegen mot målet. Du väljer vad samtalet ska handla om, och coachen bidrar genom sin kunskap om utvecklingsprocessen och med sina frågor. Det är DU som ansvarar för DIN process, dina val och dina handlingar.


Genom att bli coachad kan du bli framgångsrik i din egen förändringsprocess. Du får i coachingen hjälp och stöttning i att själv finna svaren och vägen till förändring eller utveckling.


De främsta verktygen i coachingprocessen är aktivt lyssnande och kraftfulla frågor för att stödja ökad medvetenhet, utveckling och lärande. Förmåga att kommunicera tydligt, effektivt och utmanande är ytterligare verktyg som används för att stötta dig att själv finna svaren och vägen till förändring.


Det är din tid och vi arbetar med de metoder som passar dig bäst. Jag arbetar naturligtvis under fullständig tystnadsplikt och enligt branchens etiska regler.


Om du önskar får du ett första förutsättningslöst vägledningssamtal utan kostnad för dig.


Välkommen att kontakta mig.


070-7172476     info@samtalet.nu