SAMTALET.NU


SÖKER DU EFTER NÅGON ATT SAMTALA MED OM SÅDANT SOM SKAVER INOM DIG, SOM ÄR JOBBIGT OCH TUNGT OCH SOM BEHÖVER SÄTTAS ORD PÅ? SAMTALET.NU ERBJUDER INDIVIDUELLA KURATIVA, REFLEKTERANDE, STÖDJANDE SAMTAL ONLINE DÄR ÄVEN LYSSNANDET FRÅN MIG SOM SAMTALSPARTNER HAR EN VIKTIG FUNKTION.

VÄLKOMMEN TILL SAMTALET.NU

Bild Stenar Bild träd bild höjd Bild 4

Samtalet och Lyssnandet

Varför samtala ska man prata med någon?
Jag tror på att samtal under trygga former med givna ramar är en väg framåt och vidare. Mot insikt, förståelse, reflektion men också för att se samband och kunna komma vidare. Men samtal är också ett sätt att sortera i tankar och känslor men också för att på sikt skapa förståelse för hur saker och ting blev som det blev, och detta kan förändra måendet i en positiv riktning.

Vad kan jag som samtalspartner erbjuda dig? I de samtal som jag erbjuder är min roll att reflektera och utmana dig kring det som vi samtalar om i syfte att belysa och fördjupa och kanske se mönster och hitta andra vägar.

Lyssnandets roll
Alla samtal är viktiga, men även lyssnandet behöver få sin plats. Att bli lyssnad på helt och fullt är det kanske inte så ofta man blir. När man blir lyssnad på öppnas möjli gheter till bland annat reflektion, förändring, läkning och klarhet.

VIKTIGT ATT VETA OM SAMTALET.NUVi är inte ansluten till Region Skånes vårdval vilket innebär att samtalet bekostas av dig själv.

Varje samtal pågår i 45 minuter. Vanligtvis börjar vi med 1 samtal/vecka, men upplägget kan utformas efter dina önskemål.

Jag erbjuder i dagsläget endast samtal digitalt.

Du hittar alla lediga tider i bokningskalendern nedan och all tidsbokning sker via den. Skulle du inte hitta någon tid som passar är du välkommen med en förfrågan via mejl. Mejla till [email protected]

OM MIG


Mia Svensson

SOCIONOM OCH STEG 1-UTBILDAD TERAPEUT MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING


Jag är utbildad socionom och har arbetat i många år med socialt arbete som kurator i skola, inom frivilligorganisationen BRIS samt inom den kommunala och privata sociala sektorn. Jag har också en vidareutbildning i psykoterapi; grundutbildning (Steg 1) i psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Jag går regelbundet i handledning hos en legitimerad psykoterapeut.

Bild på mia

BOKA DITT SAMTAL HÄR